Canny Kenar Belirleme Algoritması

 

 

Canny kenar belirleme algoritması; görüntüde keskin olarak belirlenmiş kenarları bulmak için John F. Canny tarafından geliştirilmiş ve aşamaları olan bir algoritmadır. Kenar bulmada son derece etkin olarak kullanılan bir algoritmadır. Aşamaları maddeleyecek olursa; . Görüntünün gürültülerini azaltmak amacıyla Gaussian çekirdekle konvolüsyon alınarak azaltılır. Gaussian filtre dışında Mean ya da Medyan filtrede kullanılabilir. . Gradyan operatörü uygulanır. Bu şekilde görüntünün Gradyan büyüklüğü ve yönü hesaplanır. Bu işlem için Sobel filtresi en çok kullanılan yöntemdir. Bunun dışında Prewitt ve Robert kenar bulma metotları da mevcuttur. . Kenarlar Non Maxima baskılama kullanılarak incelemeye alınır. . İkili eşikleme uygulanır bu şekilde istenmeyen ayrıntılardan arındırılma işlemi gerçekleştirilir. . Güçlü-zayıf ayrımı yapıldıktan sonra baskılama uygulanır ve asıl kenarlarla görüntüye son hali verilir.

Detaylı bilgi için labımızla iletişime geçiniz.

 

Uygulama Görüntüleri

1) Uygulama Öncesi

2) Mean Filtresi Sonrası

3) Gradyan Büyüklüğü Hesaplandıktan Sonra

4) Non-Maksima Baskılamadan Sonra

5) İkili Eşikleme ve Kenar Ayrımından Sonra