Görüntüde Gölge Tespiti

 Görüntü İşleme Nedir?

 

 

Gerçek yaşamda, bir görüntü veya resim basit 2 değişkenin bir fonksiyonu olarak tanımlanır. ω a(x,y) gibi bir fonksiyonla ifade edilen bir resimde a bir şiddet birimi( örneğin parlaklık) ve x ve y değişkenleri ise resmin gerçek koordinatlarıdır.[1]
Dijital görüntü sayısal değerlerden oluşur. ω 1 ve 0’lardan oluşan sayısal görüntü yapımız a[m,n], 2 boyutlu dünyadan elde edilen a(x,y) fonksiyonundan örnekleme tekniği kullanılarak oluşturulur.

 

Daha detaylı bilgi için labımıza başvurunuz.