2018 Yılı Yayın Bilgileri:

1 Mehmet Ali Çavuşlu, Suhap Şahin, “FPGA Implementation of ANN Training using Levenberg and Marquardt Algorithm”, Neural Network World
2 Suhap Şahin, Mehmet Ali Çavuşlu, “FPGA Implementation of Wavelet Neural Network Training with PSO/iPSO”, Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol. 27, No. 6 June 2018, DOI: 10.1142/S0218126618500986
3 Suhap Şahin, Hikmetcan Özcan, Kerem Küçük, “SmartTag: An Indoor Positioning System based on Smart Transmit Power Scheme
using Active Tags”
, IEEE Access, The Multidisciplinary Open Access Journal
4 Mehmet Ali Altuncu, Bahadır Türkoğlu, Mehmet Ali Çavuşlu, Suhap Şahin, “K-means Algoritmasının FPGA Üzerinde Gerçeklenmesi”, IEEE Xplore, SİU 2018 IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı – İzmir, (2018)
5 Mehmet Ali Altuncu, Mehmet Muzaffer Kösten, Mehmet Ali Çavuşlu, Suhap Şahin, “Temel Görüntü İşleme Uygulamalarının Düşük Maliyetli IP Çekirdek olarak FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi”, IEEE Xplore, SİU 2018 IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı – İzmir, (2018)
6 Sümeyya İlkin, Fidan Kaya Gülağız, Fatma Selin Hangişi, Suhap Şahin, “Computer Aided Wound Area Detection System for Dermatological Images”, 6th World Conference on Information Systems and Technologies – Naples, Italy, (2018)
7 Suhap Şahin, Sümeyya İlkin, “Flexible and efficient mobile optical mark recognition”, Journal of Electronic Imaging, 27(3), 033007, 2018
8 Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, Suhap Şahin, “Identifying the General Pattern of the Academic Computer Networks Based on Users Daily Behaviors”, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2018
9 Fidan Kaya Gülağız, Beratcan Topal, Neslihan Usta, Suhap Şahin, “Müzik Notalarının Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Tespiti için Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, UMTEB 2018, Gaziantep (2018)
10 Altuğ Bilgin Altıntaş, Sümeyya İlkin, Suhap Şahin, “Raspberry Pi 3 ile Seri Port İletişimi Kullanılarak Tıbbi Lazer Cihazları İçin Gerçek Zamanlı Veri İzleme”, UMTEB 2018, Gaziantep (2018)
11 Fidan Kaya Gülağız, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin, Sertaç Ata Güler, “Usability Evaluation of Senaturk Academy Breast HealthMonitoring Application”, ICONST 2018, Prizren, (2018)

 

 2017 Yılı Yayın Bilgileri:

1 Suhap ŞAHİN, Burcu Kır Savaş, “Jenerik CORDIC Algoritmasının FPGA’DA Donanımsal Gerçeklenmesi”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1, s:16-25
2 Fidan Kaya Gülağız, Ekin Ekinci, Suhap ŞAHİN, “Çocuklarda Renk Tonu Farkındalığının Arttırılmasına Yönelik Mobil Bir Oyun Tasarımı”, ISTEC 2017 
3 Sümeyya İlkin, Oktay Duman, Suhap Şahin, ” Dermatological Image Library and Dermatological Wound Tracing Application for Dermatologists”, ICAT Riga 2017 
4 Sümeyya İlkin, Merve Tafralı, Suhap Şahin, Burak Inner, “Object Detection and Segmentation on Apple Tree Images by Using Morphological Operations and Vertical and Horizontal Histogram Values”, ICAT’2017, İstanbul (2017) 
5 Fidan Kaya Gülağız, Onur Gök, “Estimation of Synchronization Time in Cloud Computing Architecture”, ISBN (Yayın) No: 978-3-319-52712-3, 2017
6 Burcu Kır Savaş, Sümeyya İlkin, Selin Hangişi, Suhap Şahin, “Gölge Tespitinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
7 Sumeyya Ilkin, Fatma Selin Hangişi, Suhap Sahin, “Comparison of Global Histogram-Based Thresholding Metods that Applied on Wound Images”, IJCA, Volume 165(9), 23-28, 2017 
8 Hikmetcan Özcan, Taner Güven, Mehmet Ali Altuncu, Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin, “Design and Implementation of A Content Delivery Architecture for Museums”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION and SCIENCE (ICRES-2017), 18-21 Mayıs 2017, Kusadası, Türkiye.
9 Fidan Kaya Gülağız, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin, Onur Gök, “Web Based Medical Archive System Design and Implementation”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN EDUCATION and SCIENCE (ICRES-2017), 18-21 Mayıs 2017, Kusadası, Türkiye.
10 Fidan Kaya Gülağız, Suhap Şahin, “A Comparison of Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering Methods”, IJCEIT, Vol:9 No:1
11 Mehmet Ali Altuncu, Fidan Kaya Gülağız, F. Selin Hangisi, Suhap Şahin, “Performance Analysis of Image Restoration Techniques for Dermoscopy Images“, IJAIS, Vol:11 No:8
12 Sümeyya İLKİN, Merve Tafralı,Fatma Selin Hangişi, Suhap ŞAHİN, “Wound Edge Detection Operation Using Enhanced Canny Edge Detection Algorithm on Dermatological Images”, ICENTE, 2017
13 Oğuzhan Kemal Gültekin, Mehmet Ali Çavuşlu, “Uzaktan Mesafe Algılayıcılar Kullanarak Hareketli Nesnelerin FPGA Tabanlı Kontrolü”, IEEE 25th Signal Processing and Communications Applications, 2017
14 Hikmetcan Özcan, Mehmet Ali Altuncu, Kerem Küçük, Suhap Şahin, “Simulation of Indoor Positioning System Based on Radio Frequency”, IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 19(6), 13-18, 2017
15 Mehmet Ali Altuncu, Fidan Kaya Gülağız, Tarık Bir, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin, “Imputation of Missing Data for Network Intrusion Detection”, IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), 19(6), 08-12, 2017
16 Fidan Kaya Gülağız, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin, “An Interactive Turkish Sign Language Learning Game Using Leap Motion Controller”, Gelişmiş Teknoloji ve Bilim üzerine 5. Uluslararası Konferansı (ICAT’17), İleri Teknoloji ve Bilimler 5. Uluslararası Konferansı (ICAT’17), (2017)
17 Sümeyya İLKİN, Fatma Selin Hangişi, Merve Tafralı, Suhap ŞAHİN, “The Enhancement of Canny Edge Detection Algorithm Using Prewitt, Robert and Sobel Kernels”, ICENTE, 2017

 

 

2016 Yılı Yayın Bilgileri:

1 Hikmetcan Özcan, Taner Güven, Mehmet Ali Altuncu, Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin, “A Smart Tracking Systems for Museums”,  Global Journal on Technology, (2016).
2  Burcu Kır Savaş, Oktay Duman, Suhap Şahin,“Smart Devices’ Contribution to the Development of Virtual Museology in Turkey”, International Journal of Computer Applications, (0975 – 8887) Volume 141, (2016).

 

2015 Yılı Yayın Bilgileri:

1 Suleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Sahin, “A Method for Localization of Computational Node and Proxy Server in Educational Data Synchronization”, Springer, ISBN (Yayın) No: 10.1007/978-3-319-18802-7_26, (2015)
2 Mehmet Ali Altuncu , Taner Güven , Yaşar Becerikli , Suhap Şahin ,“Real-Time System Implementation for Image Processing with Hardware/Software Co-Design on the Xilinx Zynq Platform”,  International Journal of Information and Electronics Engineering, 5(6), 473-477, (2015)
3 Sümeyya İlkin, Suhap Şahin, “Edge detection and reduction of brightness of students bubble form images“, In Sixth International Conference on Graphic and Image Processing, International Society for Optics and Photonics(ICGIP 2014), 94430F-94430F, (2015)
4 Hikmetcan ÖZCAN, Suhap ŞAHİN, Mustafa MENTEŞOĞLU, Fatih PİR, “Indoor Reduction of Noise in RF Signal with Kalman Filter”,  IEEE Xplore, SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı – Malatya, (2015)
5 Mustafa Menteşoğlu, Adnan Kavak, Mehmet Yakut, Ali Tangel, Suhap Şahin, Hikmetcan Özcan, “Design and Implementation of a Communication Protocol for Mobile Device Controlled Smart Home Management System”,  IEEE Xplore, SİU 2015 IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı – Malatya, (2015)

 

2004-2014 Yayın Bilgileri:

1 Mehmet Ali Çavuşlu, Cihan Karakuzu, Suhap Şahin, Mehmet Yakut, “Neural Network Training Based on FPGA with Floating Point Number Format and It’s Performance”,  Neural Computing and Applications, 20, 195-202, (2011)
2 Sener Dikmese, Adnan Kavak, Kerem Kucuk, Suhap Sahin, Ali Tangel, “FPGA Based Implementation and Comparison of Beamformers for CDMA2000”, Wireless Personal Communications, 57, 233-253, (2011)
3 Sener Dikmese, Adnan Kavak, Kerem Kucuk, Suhap Sahin, Ali Tangel, Hasan Dincer, “Digital Signal Processor Against Field Programmable Gate Array Implementations of SPACE–CODE Correlator Beamformer for Smart Antennas”,IET Microwaves, Antennas & Propagation, 4, 593 – 599, (2010)
4 Suhap Şahin, Yasar Becerikli, Suleyman Yazici,  “Neural Network Implementation in Hardware Using FPGAs”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 4234, 1105-1112, (2006)
5 Suhap Sahin, Adnan Kavak, Yasar Becerikli, Hasan Engin Demiray, “Implementation of Floating Point Arithmetics Using an FPGA”,  Springer, ISBN (Yayın) No: 13: 978-1-4020-5677-2, (2007)
6 Mehmet Ali Çavuşlu, Cihan Karakuzu, Suhap Şahin, “Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Yapay Sinir Ağı Eğitiminin FPGA Üzerinde Donanımsal Gerçeklenmesi”,, Journal of Polytechnic 01/2010; 13(2):83-92., 13, 83-92, (2010)
7 Suhap Şahin, Adnan Kavak, “Design and Implementation of Floating Point Arithmetics on FPGA using VHDL “, Journal of Naval Science and Engineering, 3, 57-70, (2005)
8 Suleyman Yazici, Yasar Becerikli, Suhap Sahin, “The Implementation of a Fuzzy Logic Using FPGA”, Journal of Naval Sciences and Engineering, 2, 13-19, (2004)
9 Fidan Kaya, Süleyman Eken, Zana IIhan, Adnan Kavak, Ahmet Sayar, Umut Kocasarac, Suhap Sahin , “A Comparative Study of Signaling Protocols for Data Management and Synchronization in Fatih Project with School Level Cloud Proxy Server Deployment “, 3rd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (NCCA 2014), (2014)
10 Suleyman Eken, Fidan Kaya, Zana Ilhan, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Umut Kocasarac, Suhap Sahin, “Analyzing Distributed File Synchronization Techniques for Educational Data”, International Conference on Electronics, Computers and Computation (ICECCO 2013), (2013)
11 Burcu Kir, M.Ali Altuncu, Suhap Sahin, “FPGA Based Implementation of CORDIC Using Different Number Format”, Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering (TAEECE), (2013)
12 Sener Dikmese, Adnan Kavak, Suhap Sahin Kerem Kucuk, Hasan Dincer , “Evaluation of FPGA-BASED Software Radio Beamformers for 3G Wireless “, IEEE Radio and Wireless Symposium, (2007)
13 Hilal Kaptan, Ali Tangel, Suhap Sahin, “FPGA Implementation of  FFT Algorithms Using Floating Point Numbers”, ELECO, (2007)
14 Suhap Şahin, Sener Dikmese, Kerem Kucuk, Adnan Kavak, “A Comparative Study of Antenna Array Algorithm Implementations using FPGA and DSP for CDMA2000 “,  IEEE Int. Symposium on Wireless Comm. Sys. (IEEE ISWCS), (2006)
15  Ilgaz Az, Suhap Sahin, Cihan Karakuzu, Mehmet Ali Cavuşlu, “Implementatıon of FFT and IFFT Algorithms in FPGA “, ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Symposium Proceedings, (2006)
16 M. Ali Çavuşlu, Cihan Karakuzu, Suhap Şahin, “Neural Network Hardware Implementation Using FPGA”,  ISEECE 2006 3rd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering Symposium Proceedings, Nicosia, TRNC,2006, 287-290, (2006)
17 Süleyman Eken, Fidan Kaya, Ahmet Güngör, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Şahin, “Bulut-Vekil Sunucu ve Tabletler Arasında Veri Senkronizasyonu için RTT Kullanarak Farklı Kümeleme Metotlarının Değerlendirilmesi”, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO14), (2014)
18 Suleyman Eken, Fidan Kaya, Kerem Çomak, Ahmet Sayar, Adnan Kavak, Suhap Şahin , “Fatih Projesinde Proxy Sunucunun Doğru Konumlandırıldığının Kontrol Edilmesi ve Tabletlerinin Yerini Tespit için Bir Metot “, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu (ELECO14), (2014)
19 Suhap Sahin, Adnan Kavak, M.Ali Cavuslu, “Comparison of Number Formats on FPGA-BASED OFDM Modem Architecture”, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), (2013)
20 Suhap Sahin, Sener Dikmese, Adnan Kavak, “Which Number Format to Use for Baseband Wimax Modem Implementation on an FPGA?“, Signal Processing, Communication and Applications Conference, 2008. SIU 2008. IEEE 16th, (2008)
21 Mehmet Ali Çavuşlu, Cihan Karakuzu, Suhap Sahin, Fuat Karakaya , “Yapay Sinir Ağı Eğitiminin IEEE 754 Kayan Noktalı Sayı Formatı ile Fpga Tabanlı Gerçeklenmesi”, ,GömSis 2008 Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu, (2008)
22 Ilgaz Az, Suhap Sahin, M. Ali Cavuslu, “Hızlı Fourier ve Ters Hızlı Fourier Dönüşümlerinin FPGA’da Donanımsal Olarak Gerçeklenmesi“, Signal Processing and Communications Applications, 2007. SIU 2007. IEEE 15th, (2007)
23 M. Ali Çavuşlu, Şener Dikmeşe, Suhap Şahin, Kerem Küçük, Adnan Kavak, “Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi”, III. URSI-Türkiye 2006 Bilimsel Kongresi, (2006)
24 S. Şahin, S. İlhan, K. Aktaş, “Birliktelik Kurallarının Yapay Sinir Ağı Eğitiminde Kullanılması”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, (2005)
25 Suhap Şahin, Adnan Kavak, “System Generator Design Yöntemleri Kullanılarak FPGA Tabanlı SDR Gerçekleştirimi”,  3. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, (2009)